rekonstrukcja

Polska szkoła początkowa na Antokolu – jeszcze nie w tym roku

Polska szkoła początkowa na Antokolu – jeszcze nie w tym roku

Polsko-rosyjska szkoła początkowa na Antokolu, mimo wcześniejszych planów, nie otworzyła w tym roku swoich drzwi. Stało się tak z powodu przedłużającej się rekonstrukcji budynku przyszłej szkoły na ul. Šilo. Placówka miała być swego rodzaju „rekompensatą” władz Wilna po przeniesieniu Gimnazjum im. J. Lelewela z Antokolu na Żyrmuny, wskutek czego dzielnica nie miała żadnej polskiej szkoły.