Ramanauskas-Vanagas

Ramanauskas-Vanagas spoczął w panteonie przywódców Litwy

Ramanauskas-Vanagas spoczął w panteonie przywódców Litwy

W Katedrze wileńskiej odprawiono dzisiaj uroczystą mszę żałobną w intencji dowódcy litewskiej partyzantki Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa. Po mszy kondukt żałobny przejechał na cmentarz Antokolski, gdzie o odbył się uroczysty pochówek z udziałem przywódców państwa.