przegrzanie się

Śmierć z przegrzania w godzinę, czyli dlaczego nie możesz zostawiać dziecka w samochodzie