Przedwojenna Polska w krajobrazie i zabytkach. Województwo wileńskie i nowogródzkie.