protesty

Protesty białoruskiej opozycji z okazji Święta Pracy

Protesty białoruskiej opozycji z okazji Święta Pracy

Na Białorusi odbyło się w poniedziałek kilka akcji opozycyjnych w związku ze Świętem Pracy. W Mińsku przeprowadzono nieuzgodniony z władzami mityng i marsz, w czasie którego wzywano do zapewnienia ludziom zatrudnienia i uwolnienia więźniów politycznych.