pozytywiści

Za wolność naszą i waszą: Lekcje romantyków i pozytywistów XX wieku

Za wolność naszą i waszą: Lekcje romantyków i pozytywistów XX wieku

„Jezus nauczał: „Jeśli ktoś chce iść za mną, niech opuści ojca swego i matkę swoją” oraz położy na szali swoją duszę. Pielgrzym polski mówi: „Jeśli ktoś chce iść za Wolnością, niech opuści ojczyznę swoją oraz położy na szali życie swoje.“ „Bo kto siedzi w Ojczyźnie i cierpi niewolę, aby zachować życie, ten straci Ojczyznę i życie; a kto opuści Ojczyznę, aby bronił Wolności narażeniem życia swego, ten obroni Ojczyznę i będzie żyć wiecznie“, – czytam słowa Adama Mickiewicza w Warszawie kilka dni po obchodach stulecia odrodzenia państwowości. Poeta spogląda na mnie z postumentu na Krakowskim Przedmieściu.