Poznaj LOTOS

Dwudziesty drugi odcinek „Poznaj LOTOS”

Dwudziesty drugi odcinek „Poznaj LOTOS”

W finałowej audycji Poznaj LOTOS zakończyliśmy opowieść o Projekcie EFRA — realizowanej przez LOTOS inwestycji w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiającej bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej.

Dziesiąty odcinek „Poznaj LOTOS”

Dziesiąty odcinek „Poznaj LOTOS”

Na falach Radia Znad Wilii wciąż trwa cykl audycji „Poznaj LOTOS”. W poprzednich odcinkach opowiadaliśmy o przedsięwzięciu „Szukamy następców mistrza” – LOTOS Cup. W dziesiątej audycji rozmawialiśmy z uczestnikami tego programu.