powstanie styczniowe

Dziś mija 155. rocznica śmierci Zygmunta Sierakowskiego

Dziś mija 155. rocznica śmierci Zygmunta Sierakowskiego

155 lat temu, 27 czerwca 1863 r., na Placu Łukiskim w Wilnie z rozkazu władz carskich powieszony został przywódca Powstania Styczniowego na Żmudzi Zygmunt Sierakowski. W jego nekrologu Aleksander Hercen napisał: „Ukochanym jego marzeniem była niepodległa Polska i zaprzyjaźniona z nią wolna Rosja”.