porozumienie

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie o współpracy przy realizacji programów morskich

Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie o współpracy przy realizacji programów morskich

25 stycznia br. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz francuska spółka DCNS podpisały porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding, MoU). Celem porozumienia jest wypracowanie ram współpracy w zakresie obronności morskiej, zwłaszcza w zakresie projektów „Orka”, „Miecznik” oraz „Czapla”. Porozumienie zakłada transfer technologii oraz zaawansowany udział polskiego przemysłu stoczniowego w realizacji wymienionych projektów.