Pomoc Polakom na Wschodzie

Falkowski: Polacy na Wileńszczyźnie powinni dostosować się do zmian

Falkowski: Polacy na Wileńszczyźnie powinni dostosować się do zmian

„Nie nam, Polakom tutaj w Warszawie, a wam, Polakom na Wileńszczyźnie potrzebna jest szczególna refleksja nad mechanizmem zmian, który jest nieodzowny. Pewne rzeczy, które były atrakcyjne i skuteczne w latach 90-tych, dzisiaj są już rachitycznym przeżytkiem” – mówi Mikołaj Falkowski, prezes zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, który był gościem programu „Dzień na dwa głosy” w Radiu Znad Wilii.

Informator dla aktywnych IDA – wymiania inicjatyw Polaków za granicą

Informator dla aktywnych IDA – wymiania inicjatyw Polaków za granicą

Ułatwienie współpracy aktywnych środowisk polskich poza granicami kraju, wymiana doświadczeń i uproszczenie przepływu informacji o realizowanych przedsięwzięciach – to podstawowe cele nowego portalu internetowego ida.pol.org.pl, który przedstawia Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Studenci polscy z Wilna i Lwowa nawiązują współpracę

Studenci polscy z Wilna i Lwowa nawiązują współpracę

W Wilnie goszczą członkowie Klubu Stypendystów Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” ze Lwowa. Młodzi Polacy z Ukrainy przyjechali na Litwę na zaproszenie swoich rówieśników z niedawno powołanego wileńskiego Klubu Stypendystów Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Wizyta jest okazją do wymiany doświadczeń, zastanowienia się nad wspólnymi projektami, a przede wszystkim wzajemnego poznania się. „Cieszymy się bardzo, że jesteście tutaj z nami” – powiedział podczas spotkania ze studentami w Ambasadzie RP konsul generalny Maciej Zieniewicz.