polscy literaci

Mniej znani polscy literaci z Wilna i Wileńszczyzny

Mniej znani polscy literaci z Wilna i Wileńszczyzny

Mówiąc o polskim, literackim Wilnie drugiej połowy XX wieku ograniczamy się zazwyczaj do dwóch znanych nazwisk – Tadeusza Konwickiego oraz Czesława Miłosza. Pierwszy urodził się w Wilnie, chociaż swą karierę literacką rozpoczął po wojnie w Warszawie, natomiast Miłosz w grodzie Giedymina rozpoczynał swój literacki szlak.