Polonijne obchody

Polonijne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości na Wawelu

Polonijne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości na Wawelu

Spotkaniem w Zamku Królewskim na Wawelu rozpoczęły się 2 marca 2018 r. polonijne uroczystości 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Przybyli przedstawiciele organizacji polonijnych z całego świata, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Artur Warzocha, senator Kazimierz Wiatr oraz parlamentarzyści litewscy. Odczytano okolicznościowe listy marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego.