Polak z listy Zuokasa

Sąd: Polak z listy Zuokasa niesłusznie pozbawiony mandatu

Sąd: Polak z listy Zuokasa niesłusznie pozbawiony mandatu

Główna Komisja Wyborcza bezzasadnie odebrała mandat członkowi nowo wybranej rady stołecznej z ramienia koalicji Artūrasa Zuokasa Waleremu Stankiewiczowi – orzekł Litewski Najwyższy Sąd Administracyjny. Komisja zarzucała Stankiewiczowi kupowanie głosów.