podręczniki

EFHR: Rodzice mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za niejakościowe zeszyty ćwiczeń

EFHR: Rodzice mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za niejakościowe zeszyty ćwiczeń

Ustawa o oświacie Republiki Litewskiej (RL) stanowi, iż oświata jest działaniem mającym na celu dostarczanie osobie podstaw samodzielnego życia oraz pomoc w ciągłym doskonaleniu swoich umiejętności. Każdy rodzic ma nadzieję, że dziecko zdobędzie wiedzę niezbędną w szkole, a nauka będzie pobierana z wiarygodnych oraz jakościowych źródeł naukowych.