Podbrzezie

Nowe boiska sportowe w Podbrzeziu i Rzeszy

Nowe boiska sportowe w Podbrzeziu i Rzeszy

Od września, w Samorządzie Rejonu Wileńskiego będą działały jeszcze dwa nowo wyposażone boiska sportowe. Boiska o uniwersalnej sztucznej nawierzchni powstaną w Samorządzie Rejonu Wileńskiego obok Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu. Z infrastruktury sportowej będą mogli korzystać uczniowie obu tam działających szkół.

W gminie Podbrzezie zrealizowano projekt oświetlenia ulic

W gminie Podbrzezie zrealizowano projekt oświetlenia ulic

Samorząd Rejonu wileńskiego pomyślnie zrealizował projekt „Stworzenie infrastruktury oświetlenia we wsiach Wesołówka i Podbrzezie gminy Podbrzezie rejonu wileńskiego”, w ramach środka programu „Odnowa i rozwój wsi”, wg programu rozwoju obszarów wiejskich Litwy na lata 2007-2013, podczas którego zaprojektowano i zainstalowano sieci oświetlenia.