podatek od osób fizycznych

Projekt budżetu: Stolica otrzyma więcej wpływów z podatku dochodowego

Projekt budżetu: Stolica otrzyma więcej wpływów z podatku dochodowego

W przyszłym roku wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych dla dwóch największych miast Litwy powinny rosnąć. Tymczasem część podatku przypadająca Kłajpedzie zostanie zmniejszona. Wilno nadal jednak otrzymuje najmniejsze wpływy do swego budżetu od podatku dochodowego mieszkańców.