pochówek

IPN poszukuje ofiar reżimów stalinowskiego i faszystowskiego na Litwie

IPN poszukuje ofiar reżimów stalinowskiego i faszystowskiego na Litwie

Odnaleźć, rozpoznać, pochować – to słowa określające misję Biura Poszukiwań i Identyfikacji Biura Pamięci Narodowej. Pracownicy IPN prowadzą poszukiwania w całej Polsce i poza jej granicami, na wielu płaszczyznach – w archiwach, w ziemi, wśród ludzi, w laboratoriach. Obecnie