plac Ratuszowy

Wilno zaprasza Polaków do poloneza na stulecie niepodległości

Wilno zaprasza Polaków do poloneza na stulecie niepodległości

Polacy i Litwini, którzy w lutym na Placu Ratuszowym w Wilnie tańczyli wspólnie poloneza z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Litwę, zapraszają wszystkich rodaków do zorganizowania takiej imprezy 11 listopada – w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Remont nawierzchni na placu Ratuszowym nic nie kosztuje

Remont nawierzchni na placu Ratuszowym nic nie kosztuje

Na placu Ratuszowym w Wilnie znowu wymieniana jest kostka brukowa, która została ułożona zaledwie przed kilkoma laty. Władze miasta zapewniają, że remont ten odbywa się na koszt wykonawcy i nie obciąża budżetu samorządu.