PKB

Wzrost na rynku ubezpieczeń 7-8 proc.

Wzrost na rynku ubezpieczeń 7-8 proc.

Analitycy Banku Litwy prognozują, że jeżeli w roku bieżącym zachowają się obecne tendencje makroekonomiczne, wzrost na rynku ubezpieczeń w 2015 r. powinien wynieść około 7-8 proc.