Pisownia nazwisk

Sąd zaakceptował literę „w” w akcie ślubu

Sąd zaakceptował literę „w” w akcie ślubu

W dniu 8 stycznia br. Sąd Dzielnicowy miasta Wilna wydał kolejne orzeczenie w sprawie oryginalnej pisowni imion i nazwisk. Wnioskodawczyni Judita Zavadzka, która na początku 2018 roku poślubiła obywatela Polski, zwróciła się do sądu z powodu odmowy Urzędu Stanu Cywilnego Wydziału Prawnego Samorządu Miasta Wilna (dalej – USC) o zmianę nazwiska z „Zavadzka” na „Zawadzka”. USC stwierdził, że wpisana litera „v” jest zlituanizowaną wersją litery „w”

Kolejna wygrana – sąd zezwolił na „w” na pierwszej stronie dowodu osobistego

Kolejna wygrana – sąd zezwolił na „w” na pierwszej stronie dowodu osobistego

W dniu 3 października br. po raz drugi zezwolono na zapis oryginalny nazwiska w dokumentach tożsamości. Sąd Administracyjny Okręgu Wileńskiego pomyślnie rozpatrzył skargę rodziny Pauwels – anulował postanowienie Urzędu Migracji Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Wilnie, zobowiązał Urząd do wydania dowodu osobistego Republiki Litewskiej, zapisania nazwiska w formie litewskiej oraz oryginalnej na głównej stronie dokumentu i zachowania oryginalnego zapisu nazwiska w polu „nazwisko” w Rejestrze Mieszkańców. Wg oceny sądu, prośba Urzędu w sprawie zmiany pisowni nazwiska w polu „uwagi” na formę litewską nie tylko stworzy Wnioskodawczyni kłopot w celu identyfikacji jej tożsamości, lecz również jest niezgodna z prawem do ochrony życia rodzinnego i prywatnego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka pyta Litwę o nazwiska

Europejski Trybunał Praw Człowieka pyta Litwę o nazwiska

Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do litewskiego rządu o podanie informacji związanej ze zmianami w systemie prawnym, które miałyby umożliwić pisownię z użyciem liter nielitewskiego alfabetu nielitewskich nazwisk w oficjalnych dokumentach.

Vaišnienė: Wnioski komisji nie dotyczą Polaków na Litwie

Vaišnienė: Wnioski komisji nie dotyczą Polaków na Litwie

Przedstawione Państwowej Komisji Języka Litewskiego projekty ustaw nie zawierały przypadków dotyczących mniejszości narodowych mieszkających na Litwie, toteż wnioski komisji dotyczą Litwinów, którzy zawarli małżeństwo z obywatelami innych krajów, bądź dzieci urodzonych w takich małżeństwach – mówi przewodnicząca komisji Daiva Vaišnienė.