Piano Man

#LT100: Polacy i Litwini świętują razem

#LT100: Polacy i Litwini świętują razem

Stulecie Republiki Litewskiej – czy może być lepszy moment, aby zapomnieć o wszystkich problemach, konfliktach, zakopać topory wojenne, które wciąż dzielą Polaków i Litwinów, i wspólnie cieszyć się Dniem Urodzin naszej wspólnej Ojczyzny?