Petras Cvirka

Cvirka, Nėris, Gira niepożądani w Wilnie

Cvirka, Nėris, Gira niepożądani w Wilnie

Stołeczni politycy chcą się pozbyć z Wilna nazw Salomei Neris, Petrasa Cvirki, Antanasa Venclovy i Liudasa Giry. Nazwiska te są kojarzone z twórcami i społecznikami, którzy wespaierali władze sowieckie, kiedy te przyszły na Litwę.