Paweł Giliauskas

Paweł Giliauskas: Moje Wilno to…

Paweł Giliauskas: Moje Wilno to…

Każdy chyba postrzega Wilno przez pryzmat własnych doświadczeń, wspomnień, nastrojów. O szczególnym miejscu w Wilnie w kolejnej części projektu „Moje Wilno to…” opowiada fotograf i przewodniczący pwd. Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie Paweł Giliauskas. W projekcie „Moje Wilno to…” wilnianie różnych narodowości pokazują nam swoje miasto – jeden ulubiony zakątek, który sprawia, że przyjaźń ze stolicą jest tak bliska, osobista i nieoczywista.