Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie nie jest sexy i co mamy z tym zrobić?

Partnerstwo Wschodnie nie jest sexy i co mamy z tym zrobić?

Przed 10 laty Unia Europejska powołała Partnerstwo Wschodnie, którego celem było nawiązanie bliższych relacji z Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową i Ukrainą. Instytut Polski w Wilnie zorganizował dwudniową konferencję poświęconą tej polsko-szwedzkiej inicjatywie.

Linkevičius wezwał UE do wzmocnienia stosunków z krajami Partnerstwa Wschodniego

Linkevičius wezwał UE do wzmocnienia stosunków z krajami Partnerstwa Wschodniego

Ciągła uwaga i wzmacnianie relacji z krajami Partnerstwa Wschodniego są ważne dla stabilności regionalnej i rozwoju gospodarczego – podczas posiedzeniu Rady Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych (FAC) w Luksemburgu powiedział minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius. Ministrowie omówili ponadto kwestie związane z Partnerstwem Wschodnim, migracją i Libią.

Linkevičius, Sikorski, Lidington – wspólnie o Partnerstwie Wschodnim

Linkevičius, Sikorski, Lidington – wspólnie o Partnerstwie Wschodnim

W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Polski i Wielkiej Brytanii wzięli udział w konferencji w Wilton Park w Londynie: „Partnerstwo Wschodnie: Kroki do przodu”. „Dyskusja ta pomogła pomogła określić przyszłe kierunku polityki wschodniej” – napisali ministrowie we wstępie do wspólnego oświadczenia.