oświadczenie

ZPL: Mniejszości narodowe na Litwie są wciągane w politykierstwo

ZPL: Mniejszości narodowe na Litwie są wciągane w politykierstwo

Ostatnio na jednym z czołowych litewskich portali internetowych ukazały się wyniki sondażu przeprowadzonego przez spółkę „Baltijos tyrimai/Gallup” na zlecenie Centrum Studiów Europy Wschodniej. Jak twierdzą jego organizatorzy, wzięło w nim udział 500 obywateli Litwy nielitewskiej narodowości, przedstawicieli Polaków, Rosjan oraz innych w wieku od 18 do 74 lat, zamieszkałych na terenie 5 samorządów: Wilna, rejonu wileńskiego, wisagińskiego, solecznickiego i kłajpedzkiego.