Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Staż metodyczny dla nauczycieli szkół polskich na Litwie