Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Staż metodyczny dla nauczycieli szkół polskich na Litwie

Staż metodyczny dla nauczycieli szkół polskich na Litwie

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP ma zaszczyt zaprosić wszystkich nauczycieli języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej i historii uczących w szkołach polskich na Litwie na staż metodyczny w Wilnie w dniach 10 – 14 września 2018 r.