Czesław Okińczyc

Czesław Okińczyc: Tomaszewski i jego „tożsame interesy” z Rosjanami

Czesław Okińczyc: Tomaszewski i jego „tożsame interesy” z Rosjanami

Minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz podczas wizyty w Wilnie wezwał litewskie władze do zlikwidowania progu wyborczego dla partii mniejszości narodowych, aby Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin nie musiała już tworzyć koalicji z prokremlowskimi Rosjanami. Nieoczekiwanie skrytykował go za to (nazywając pogardliwie „jednym-drugim polskim politykiem”)… lider AWPL-ZChR Waldemar Tomaszewski.

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Zbigniew Balcewicz i Czesław Okińczyc

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej: Zbigniew Balcewicz i Czesław Okińczyc

11 marca 1990 roku Litewska Rada Najwyższa podpisała Akt Odrodzenia Państwa Litewskiego. Litwa była pierwszą republiką radziecką, która proklamowała niepodległość. Wśród sygnatariuszy było czterech Polaków. O atmosferze tamtych dni, sytuacji Polaków na Litwie przed blisko 28 laty i dzisiaj oraz o tym, jakie miejsce powinna zająć polska społeczność na Litwie w kolejnym stuleciu niepodległości rozmawiamy z dwoma sygnatariuszami – Zbigniewem Balcewiczem i Czesławem Okińczycem.