odrodzona Polska

100 lat temu odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu w odrodzonej Polsce

100 lat temu odbyło się pierwsze posiedzenie Sejmu w odrodzonej Polsce

100 lat temu, 10 lutego 1919 r. w Warszawie rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Sejmu Ustawodawczego. W wygłoszonym orędziu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski stwierdził: „Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień. W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem”.