ochrona granic

Wschodnie kraje UE poparły zaproponowany przez Litwę standard ochrony granic

Wschodnie kraje UE poparły zaproponowany przez Litwę standard ochrony granic

9 krajów strefy Shengen, których wschodnia granica lądową jest jednocześnie wschodnią granicą Unii Europejskiej, porozumiało sie w Wilnie w kwestii wspólnych działań w negocjacjach na rzecz zwiększenia finansowania ochrony granic oraz stworzenia zaproponowanego przez Litwę standardu obserwacji granicy.