o skandalu z odebraniem dzieci od rodziców w Kownie i o przesyłkach z ładunkami wybuchowymi w USA w studiu dyskutowali Katrzyna Miksza