O roku 1938

Łapczyński: Znalazłoby się jeszcze wiele tematów, o których wcześniej nie mówiono