o głosowaniu w Sejmie litewskim w sprawie R. Paksasa