niepoległość

Bieg Niemenczyn-Wilno: Kropla potu za tony przelanej krwi