narkomani

Będą tworzone gabinety pomocy dla uzależnionych

Większość nowych nosicieli HIV to mężczyźni i narkomani

Większość nowych nosicieli HIV to mężczyźni i narkomani

W taborze zatrzymano 460 narkomanów

W taborze zatrzymano 460 narkomanów