Muzeum Tatrzańskie

Związki Witkiewiczów z Litwą na wystawie w Kownie

Związki Witkiewiczów z Litwą na wystawie w Kownie

W Narodowym Muzeum Sztuki im. Čiurlionisa w Kownie została otwarta wystawa „Anioł i Syn. Witkiewiczowie w Zakopanem i na Litwie” prezentująca sylwetki Stanisława Witkiewicza i jego syna Witkacego. Wystawa jest owocem współpracy Muzeum Tatrzańskiego im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Narodowego Muzeum Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie pod kuratelą Stefana Okołowicza przy wsparciu Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie.