Mniejszości narodowe

Festiwal mniejszości narodowych „Tu Nasza Ojczyzna – Tu jest Nasz Dom”

Festiwal mniejszości narodowych „Tu Nasza Ojczyzna – Tu jest Nasz Dom”

W pierwszy weekend lata (1-ego oraz 2-ego czerwca b.r.) w Trokach się odbędą obchody Dni Miasta. W ramach tradycyjnego święta miasta „Trockie Lato 2019” 2 czerwca się odbędzie festiwal mniejszości narodowych „Tu Nasza Ojczyzna – Tu jest Nasz Dom”. Uroczystość będzie miała miejsce na Placu widowiskowym w Trokach (ul. Karaimų 53) od godz. 14.00 do 17.00. Projekt jest dofinansowany przez Departament Mniejszości Narodowych pzy Rządzie RL.

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Karolis Dambrauskas

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Karolis Dambrauskas

3 marca br. odbędzie się I tura wyborów samorządowych. Zapytaliśmy młodszego pracownika naukowego Karolisa Dambrasukasa z Instytutu Badań Etnicznych Litewskiego Centrum Badań Socjalnych. „ Mniejszości narodowe są widoczne w tej kampanii wyborczej, ponieważ problematyka jest znana. Mówiąc o Wilnie, to trudno byłoby ominąć te kwestie, bo spora część wilnian należy do mniejszości narodowych” – powiedział naukowiec. „ Litwini etniczni muszą być też zainteresowani w tym, aby problemy ich sąsiadów z mniejszości narodowych były rozwiązywane. Jestem przekonany, że te kwestie są ważne nie tylko dla mniejszości, ale też dla większości narodowej. I czymś bardzo ważnym, aby kandydaci na merów o tym mówili” – dodał Dambrauskas. Wywiad został przeprowadzony podczas dyskusji kandydatów na mera Wilna zorganizowanej przez Polski Klub Dyskusyjny.

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Jacek J. Komar

Mniejszości narodowe a wybory samorządowe 2019: Jacek J. Komar

3 marca br. odbędzie się I tura wyborów samorządowych. Zapytaliśmy historyka i PR-owca Jacka J. Komara: czy mniejszości narodowe są ważnym elementem kampanii wyborczej w mieście Wilnie. Wywiad został przeprowadzony podczas dyskusji kandydatów na mera Wilna zorganizowanej przez Polski Klub Dyskusyjny.

W stołecznym samorządzie o prawach mniejszości

W stołecznym samorządzie o prawach mniejszości

Przedstawiciele ONZ, OBWE, Departamentu Mniejszości Narodowych RL, naukowcy i działacze społeczni dyskutowali dzisiaj w ramach konferencji, poświęconej mniejszościom narodowym, którą zorganizowała Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR). Spotkanie odbyło się w Samorządzie Miasta Wilna.