Mirmeda

Mirmeda: Miód jest poza polityką

Mirmeda: Miód jest poza polityką

Miód towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Jeszcze w Księdze Wyjścia Starego Testamentu pisało się o „ziemi, która opływa mlekiem i miodem“. Miód był wskaźnikiem dobrobytu.