Ministrowie Spraw Zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej podkreślają