ministerstwa AWPL-ZchR

Samsel: Nasi w rządzie

Samsel: Nasi w rządzie

W nowym-starym rządzie premiera Skvernelisa jest dwoje Polaków. Zostali ministrami i trzeba się z tego cieszyć. Czy się lubi partię AWPL-ZCHR, czy nie, zawsze lepiej, kiedy w rządzie są Polacy, niż gdy ich nie ma. Zobaczymy tylko, czy ta koalicja jest trwała, czy też, jak to już bywało, AWPL-ZCHR wyjdzie z rządu z hukiem tuż przed wyborami. Oczywiście dlatego, że w rządzie nie mogą realizować swojego programu. Jak powszechnie wiadomo, partii naszej zawsze i wyłącznie chodzi o program, a nie o jakieś stanowiska i frukta z tym związane. Jaki ten „program” jest, dość trudno powiedzieć. Dominują kwestie socjalne i wartości chrześcijańskie, bo pierwszy człon nazwy partii (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie) jest już tylko dekoracją. Najstarsi górale nie pamiętają, kiedy ostatnio reprezentanci partii podnosili kwestię realizacji „polskich postulatów”.