miejsce urodzenia

258 mln ludzi żyje w innym kraju niż miejsce urodzenia

Miejsce urodzenia: Odessa, Rosyjska Federacja

Miejsce urodzenia: Odessa, Rosyjska Federacja

Urodzeni w maju są najzdrowsi?

Urodzeni w maju są najzdrowsi?

W belgijskich dokumentach Litwinów miejsce urodzenia to Związek Radziecki

W belgijskich dokumentach Litwinów miejsce urodzenia to Związek Radziecki