Międzywojenna Polska

Neumann: Międzywojenna Polska musiała mieć własną marynarkę wojenną

Neumann: Międzywojenna Polska musiała mieć własną marynarkę wojenną

Posiadanie własnej floty i prezentowanie bandery było szczególnie istotne dla państwa, którego prawo do oparcia się o Bałtyk było kwestionowane przez bardzo wiele państw – mówi PAP Maciej Neumann, autor książki „Flota II Rzeczypospolitej i jej okręty”. 100 lat temu, 28 listopada 1918 r., Józef Piłsudski wydał dekret o utworzeniu marynarki wojennej.