Litwini w Belgii

W belgijskich dokumentach Litwinów miejsce urodzenia to Związek Radziecki