Litwa słowem polskim malowana

Litwa słowem polskim malowana (12.10.2014)

Litwa słowem polskim malowana (12.10.2014)

W audycji z dn. 12 października br. na początek w panoramicznym skrócie omówimy twórczość Władysława Syrokomli.
W drugiej części audycji doc. dr Halina Turkiewicz powróci do antologii poetyckiej „Przenieść Wilno do serca”.
W rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz Wojciecha Piotrowicza „Coś z magii” z tej właśnie antologii.

Litwa słowem polskim malowana (28.09.2014)

Litwa słowem polskim malowana (28.09.2014)

W programie z dn. 28 września br. rozpoczynamy prezentację twórczości Władysława Syrokomli – poety, tak blisko z Wilnem i Litwą związanego.
W drugiej części audycji doc. dr Halina Turkiewicz przybliży wiersze o tematyce mickiewiczowskiej z

antologii poetyckiej „Przenieść Wilno do serca”.

W rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – jeden z nich, zatytułowany „W Zaułku Bernardyńskim”, autorstwa poety białostockiego Wiesława Szymańskiego.

Litwa słowem polskim malowana (25.05.2014)

Litwa słowem polskim malowana (25.05.2014)

W pierwszej części audycji z dn. 25 maja – szczegóły dotyczące dramatu „Mindowe” Juliusza Słowackiego.
Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przybliży zbiorek poetycki Lucyny Bukowskiej „Kwiaty opowiedz”.
Na zakończenie audycji w rubryce „Perełki literacki” wiersz z tego zbiorku pt. „Dziękuję i proszę”.