Litowskoje wremia

Ministerstwo zakazało używania nazwy Litwy w rosyjskiej telewizji

Ministerstwo zakazało używania nazwy Litwy w rosyjskiej telewizji

Ministerstwo Sprawiedliwości zakazało używania imienia Litwy w nazwach programów w języku litewskim i rosyjskim „Lietuvos laikas” i „Litowskoje wremia” w telewizji Pierwyj Bałtijskij Kanał. Minister Milda Vainiutė przy podjęciu decyzji kierowała się wnioskami komisji wydającej pozwolenia na używanie nazwy Litwy oraz opinią przedstawioną przez Komisję LItewskiego Radia i Telewizji.