Litewskość

Emigracja chce zachować litewskość

Emigracja chce zachować litewskość

Zachowaniem litewskości na obczyźnie jest zainteresowanych czterech na pięciu Litwinów, zaś o powrocie do kraju decyduje zarówno klimat gospodarczy, jak też psychologiczny.