Lipówka

Trwa renowacja stoku  na Lipówce

Trwa renowacja stoku na Lipówce

W Wilnie trwają prace nad ośrodkiem narciarskim na Lipówce. W tym roku planuje się zainwestować ponad 3,5 mln. litów na naprawę infrastruktury: zakup 10 armatek śnieżnych, zamontowanie nowych wyciągów i tras narciarskich.