Niepodległa

liczba mieszkańców

W rejonie wileńskim rośnie liczba mieszkańców

W rejonie wileńskim rośnie liczba mieszkańców

W rejonie wileńskim w 2018 roku swoje miejsce zamieszkania zadeklarowało 1 213 nowych mieszkańców – podaje Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego, powołując się na dane Służby Rejestru Mieszkańców przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Soleczniki są jednym z trzech miast Litwy, które się nie wyludnia

Soleczniki są jednym z trzech miast Litwy, które się nie wyludnia

Soleczniki znalazły się wśród trzech miast na Litwie, w których liczba mieszkańców w ciągu ostatnich 26 lat nie tylko nie zmniejszyła się, ale też nieznacznie wzrosła. Porównania liczby mieszkańców poszczególnych miast w latach 1989 i 2015 dokonali autorzy projektu mapijoziai.lt.