liczba katolików

Pew Research Center: Na Litwie spadła liczba katolików

Pew Research Center: Na Litwie spadła liczba katolików

Z  raportu Pew Research Center pt. „Wierzenia religijne i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej” wynika, że w ciągu siedmiu lat liczba osób na Litwie uważających się za katolików znacznie się zmniejszyła.