„Kurier Wileński”

Polak Roku 2015: Powinniśmy bronić swojej polskości

Polak Roku 2015: Powinniśmy bronić swojej polskości

Polskość jest naszą matką. Nie można się wstydzić swojej matki tylko dlatego, że jest biedna – podczas uroczystości nagrodzenia najbardziej popularnych i zasłużonych Polaków Roku 2015 mówił laureat plebiscytu „Kuriera Wileńskiego” ks. Józef Aszkiełowicz.